slide

Планове и разчети | ДГС Тича

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС ТИЧА" ЗА 2024г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Тича
ГОДИШЕ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023г. на ТП "ДГС Тича"
Файл
Добавен
02.02.2023 / ДГС Тича
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023Г.
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Тича
Годишен план за ползване на дървесина 2022г..pdf
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Тича
Годишен план за ползване на дървесина 2021г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Тича
Годишен план за ползване на дървесина 2020 год.
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Тича
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2019Г.
Файл
Добавен
22.11.2018 / ДГС Тича
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС ТИЧА ЗА 2019 г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Тича
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Тича за 2018г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Тича
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС ТИЧА ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Тича