slide

Документи | ДГС Тича

Обявление
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Тича
Обявление
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДГС Тича
инвентаризация на горски култури
Файл
Добавен
15.01.2021 / ДГС Тича
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТИЧА"
Файл
Добавен
16.06.2020 / ДГС Тича
Обявление
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Тича
ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Тича
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2019/2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТИЧА"
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Тича
Обявление - обект 1909
Файл
Добавен
27.02.2019 / ДГС Тича
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЧЛ. 38, АЛ.1 НУРВИДГТ
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Тича
Информация относно снабдяване и цена на дърва за огрев / физически лица
Файл
Добавен
23.08.2018 / ДГС Тича
обявление
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДГС Тича
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.27 АЛ1 Т.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Файл
Добавен
25.06.2018 / ДГС Тича
потокол от търг с евно наддаване
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича
протокол от открит конкурс за добив на дървесина
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ. 8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС ТИЧА ЗА 2018Г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Тича
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
Файл
Добавен
17.11.2016 / ДГС Тича
указанея за провеждане процедурите за ползв. на дървесина от първа тр. сесия 2017 г- стр.2
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Тича
Указания за провеждане на поцедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 година
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Тича
заповедрд-10-164/11,08,2016
Файл
Добавен
11.08.2016 / ДГС Тича