slide

Контакти | ДГС Тича

Директор:
инж. Красимир Николов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
с.ТИЧА, Община Котел
e-mail:
dgsticha@uidp-sliven.com
телефон:
04584 2337
факс: