Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: с.ТИЧА, Община Котел

e-mail : dgsticha@uidp-sliven.com
тел. 04584 2337
факс