Процедури

Процедура № 4163 на ДГС Тича

Процедура № 4163 на ДГС Тича от 16.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 16.04.2020
Втора дата
Начална цена 3,242.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет "Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.