slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3655 на ДГС Тича от 10.12.2019 е прекратена!
3655 ДГС Тича 10.12.2019 бб 1924 Процедури за продажба на дървесина 35,150.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3622 ДГС Тича 20.12.2019 дб,бк, гбр 2002 Д Дългосрочни договори 175,370.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3536 ДГС Тича 18.11.2019 Продажба на стояща дървесина на корен 51,944.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3478 ДГС Тича 24.10.2019 Продажба на стояща дървесина на корен 15,287.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3450 ДГС Тича 15.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3281 ДГС Тича 25.07.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3244 ДГС Тича 12.07.2019 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3103 ДГС Тича 28.05.2019 Процедури за продажба на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3090 на ДГС Тича от 20.06.2019 е прекратена!
3090 ДГС Тича 20.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2908 ДГС Тича 27.03.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,484.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2823 ДГС Тича 27.02.2019 чб, бб, бк,гбр и др 1903Ц Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2810 ДГС Тича 21.02.2019 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2651 ДГС Тича 21.12.2018 Процедури за продажба на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2650 ДГС Тича 21.12.2018 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2536 ДГС Тича 28.11.2018 Процедури за продажба на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2457 на ДГС Тича от 22.10.2018 е прекратена!
2457 ДГС Тича 22.10.2018 Лесокултурни мероприятия

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2418 на ДГС Тича от 01.10.2018 е прекратена!
2418 ДГС Тича 01.10.2018 Лесокултурни мероприятия

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2402 на ДГС Тича от 26.09.2018 е прекратена!
2402 ДГС Тича 26.09.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2386 ДГС Тича 05.09.2018 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2356 на ДГС Тича от 31.08.2018 е прекратена!
2356 ДГС Тича 31.08.2018 Процедури за продажба на дървесина