Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4904 ДГС Тича 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича” Виж пълна информация
Процедура № 4904 на ДГС Тича от 17.12.2020 е прекратена!
4876 ДГС Тича 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1260 куб.м. 17 куб.м. 100 куб.м. 1773 куб.м. 1782 куб.м. 348 куб.м. 5280 куб.м.
иглолистна и широколистна
2102 Продажба на стояща дървесина на корен 305,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4839 ДГС Тича 04.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
557 куб.м. 21 куб.м. 40 куб.м. 1898 куб.м. 1649 куб.м. 442 куб.м. 4607 куб.м.
бк, здб, гбр, яв, лп
2101 Продажба на стояща дървесина на корен 208,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
Процедура № 4839 на ДГС Тича от 04.12.2020 е прекратена!
4778 ДГС Тича 19.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 168 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 362 куб.м.
бб, здб, гбр,чб
2030 Продажба на стояща дървесина на корен 13,414.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4680 ДГС Тича 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м.
бк, дб
2029 Процедури за продажба на дървесина 6,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2029 Виж пълна информация
4679 ДГС Тича 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 94 куб.м.
бк, дб
2028 Процедури за продажба на дървесина 11,715.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДГС Тича", обект №2028 Виж пълна информация
4678 ДГС Тича 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 199 куб.м. 162 куб.м. 36 куб.м. 468 куб.м.
здб, бк, яв, гбр
2027 Процедури за продажба на дървесина 23,155.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4595 ДГС Тича 08.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 199 куб.м. 162 куб.м. 36 куб.м. 468 куб.м.
здб, бк, яв, гбр
2026 Процедури за продажба на дървесина 23,155.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
Процедура № 4595 на ДГС Тича от 08.09.2020 е прекратена!
4540 ДГС Тича 11.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 67 куб.м. 164 куб.м. 20 куб.м. 275 куб.м.
здб, бк, гбр, мжд
2025 Процедури за продажба на дървесина 13,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4497 ДГС Тича 24.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
180 куб.м. 30 куб.м. 29 куб.м. 486 куб.м. 441 куб.м. 92 куб.м. 1258 куб.м.
иглолистна и широколистна
2024 Процедури за продажба на дървесина 70,799.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г.в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.
Виж пълна информация
4496 ДГС Тича 24.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
283 куб.м. 81 куб.м. 11 куб.м. 790 куб.м. 981 куб.м. 43 куб.м. 2189 куб.м.
иглолистна и широколистна
2023 Процедури за продажба на дървесина 97,041.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4474 ДГС Тича 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64.2 куб.м.
бк
2022 Процедури за продажба на дървесина 7,217.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2022 Виж пълна информация
Процедура № 4474 на ДГС Тича от 14.07.2020 е прекратена!
4348 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 242 куб.м. 239 куб.м. 52 куб.м. 623 куб.м.
широколистна
2019 Процедури за добив на дървесина 16,373.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2019 Виж пълна информация
4346 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м. 185 куб.м. 30 куб.м. 344 куб.м.
широколистна
2018 Процедури за добив на дървесина 9,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2018 Виж пълна информация
4345 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 80 куб.м. 180 куб.м. 27 куб.м. 289 куб.м.
широколистна
2017 Процедури за добив на дървесина 7,514.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2017 Виж пълна информация
4344 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
80 куб.м. 1 куб.м. 15 куб.м. 165 куб.м. 410 куб.м. 42 куб.м. 713 куб.м.
широколистна
2016 Процедури за добив на дървесина 18,698.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2016 Виж пълна информация
4343 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 191 куб.м. 535 куб.м. 0 куб.м. 807 куб.м.
иглолистна и широколистна
2015 Процедури за добив на дървесина 21,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2015 Виж пълна информация
4163 ДГС Тича 16.04.2020 Договаряне 3,242.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад" Виж пълна информация
Процедура № 4163 на ДГС Тича от 16.04.2020 е прекратена!
4102 ДГС Тича 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 1 куб.м. 6 куб.м. 135 куб.м. 109 куб.м. 27 куб.м. 331 куб.м.
бк, здб, гбр
2013 Продажба на стояща дървесина на корен 16,465.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
4095 ДГС Тича 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
274 куб.м. 7 куб.м. 15 куб.м. 586 куб.м. 573 куб.м. 125 куб.м. 1580 куб.м.
здб, бк, гбр, трп
2012 Продажба на стояща дървесина на корен 90,601.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация