Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4679 ДГС Тича 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 94 куб.м.
бк, дб
2028 Процедури за продажба на дървесина 11,715.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДГС Тича", обект №2028 Виж пълна информация
4678 ДГС Тича 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 199 куб.м. 162 куб.м. 36 куб.м. 468 куб.м.
здб, бк, яв, гбр
2027 Процедури за продажба на дървесина 23,155.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4595 ДГС Тича 08.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 199 куб.м. 162 куб.м. 36 куб.м. 468 куб.м.
здб, бк, яв, гбр
2026 Процедури за продажба на дървесина 23,155.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
Процедура № 4595 на ДГС Тича от 08.09.2020 е прекратена!
4540 ДГС Тича 11.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 67 куб.м. 164 куб.м. 20 куб.м. 275 куб.м.
здб, бк, гбр, мжд
2025 Процедури за продажба на дървесина 13,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4497 ДГС Тича 24.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
180 куб.м. 30 куб.м. 29 куб.м. 486 куб.м. 441 куб.м. 92 куб.м. 1258 куб.м.
иглолистна и широколистна
2024 Процедури за продажба на дървесина 70,799.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г.в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.
Виж пълна информация
4496 ДГС Тича 24.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
283 куб.м. 81 куб.м. 11 куб.м. 790 куб.м. 981 куб.м. 43 куб.м. 2189 куб.м.
иглолистна и широколистна
2023 Процедури за продажба на дървесина 97,041.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4474 ДГС Тича 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64.2 куб.м.
бк
2022 Процедури за продажба на дървесина 7,217.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2022 Виж пълна информация
Процедура № 4474 на ДГС Тича от 14.07.2020 е прекратена!
4348 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 242 куб.м. 239 куб.м. 52 куб.м. 623 куб.м.
широколистна
2019 Процедури за добив на дървесина 16,373.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2019 Виж пълна информация
4346 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м. 185 куб.м. 30 куб.м. 344 куб.м.
широколистна
2018 Процедури за добив на дървесина 9,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2018 Виж пълна информация
4345 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 80 куб.м. 180 куб.м. 27 куб.м. 289 куб.м.
широколистна
2017 Процедури за добив на дървесина 7,514.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2017 Виж пълна информация
4344 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
80 куб.м. 1 куб.м. 15 куб.м. 165 куб.м. 410 куб.м. 42 куб.м. 713 куб.м.
широколистна
2016 Процедури за добив на дървесина 18,698.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2016 Виж пълна информация
4343 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 191 куб.м. 535 куб.м. 0 куб.м. 807 куб.м.
иглолистна и широколистна
2015 Процедури за добив на дървесина 21,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2015 Виж пълна информация
4163 ДГС Тича 16.04.2020 Договаряне 3,242.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад" Виж пълна информация
Процедура № 4163 на ДГС Тича от 16.04.2020 е прекратена!
4102 ДГС Тича 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 1 куб.м. 6 куб.м. 135 куб.м. 109 куб.м. 27 куб.м. 331 куб.м.
бк, здб, гбр
2013 Продажба на стояща дървесина на корен 16,465.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
4095 ДГС Тича 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
274 куб.м. 7 куб.м. 15 куб.м. 586 куб.м. 573 куб.м. 125 куб.м. 1580 куб.м.
здб, бк, гбр, трп
2012 Продажба на стояща дървесина на корен 90,601.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
4094 ДГС Тича 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м.
бк
2011 Процедури за продажба на дървесина 6,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2011 Виж пълна информация
3930 ДГС Тича 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м. 266 куб.м. 66 куб.м. 901 куб.м.
здб, бл, гбр, бк
2010 Продажба на стояща дървесина на корен 68,370.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
3904 ДГС Тича 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 3 куб.м. 25 куб.м. 705 куб.м. 568 куб.м. 140 куб.м. 1572 куб.м.
бк, здб, гбр, яв, трп
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 71,209.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
3882 ДГС Тича 14.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.78 куб.м.
чб,бб, здгл
2008 Процедури за продажба на дървесина 1,443.40 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2008 Виж пълна информация
3872 ДГС Тича 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 69 куб.м. 2 куб.м. 180 куб.м. 132 куб.м. 1 куб.м. 465 куб.м.
бб,бк,гбр
2007 Продажба на стояща дървесина на корен 19,458.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация