Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5772 ДГС Тича 06.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
460 куб.м. 32 куб.м. 1 куб.м. 1351 куб.м. 994 куб.м. 135 куб.м. 2973 куб.м.
широколистни и иглолистни
2204, 2205, 2206, 2207 Процедури за добив на дървесина 91,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г. Виж пълна информация
5755 ДГС Тича 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м.
широколистни и иглолистни
2202А Процедури за продажба на дървесина 45,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2202А Виж пълна информация
5754 ДГС Тича 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 395 куб.м. 1 куб.м. 787 куб.м. 594 куб.м. 0 куб.м. 2067 куб.м.
широколистни и иглолистни
2202 Процедури за добив на дървесина 64,252.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект №2202 в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича"
Виж пълна информация
5685 ДГС Тича 12.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 117 куб.м. 705 куб.м. 53 куб.м. 887 куб.м.
широколистни
2123 Процедури за добив на дървесина 23,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2123 Виж пълна информация
5666 ДГС Тича 08.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1.90 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 85.90 куб.м.
чб, бб,
2122 Процедури за продажба на дървесина 5,802.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2122 Виж пълна информация
Процедура № 5666 на ДГС Тича от 08.11.2021 е прекратена!
5562 ДГС Тича 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м. 244 куб.м. 17 куб.м. 317 куб.м.
широколистна
2120 Процедури за добив на дървесина 17,140.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до временни складове на територията на ТП ДГС Тича и до дома на клиента Виж пълна информация
5561 ДГС Тича 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 359 куб.м. 22 куб.м. 445 куб.м.
широколистна
2119 Процедури за добив на дървесина 24,030.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до временни складове на територията на ТП ДГС Тича и до дома на клиента Виж пълна информация
Процедура № 5561 на ДГС Тича от 16.09.2021 е прекратена!
5560 ДГС Тича 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 25 куб.м. 170 куб.м. 11 куб.м. 212 куб.м.
широколистна
2118 Процедури за добив на дървесина 11,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до временни складове на територията на ТП ДГС Тича и до дома на клиента Виж пълна информация
5559 ДГС Тича 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м. 115 куб.м. 4 куб.м. 140 куб.м.
широколистна
2117 Процедури за добив на дървесина 7,560.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до временни складове на територията на ТП ДГС Тича и до дома на клиента Виж пълна информация
5558 ДГС Тича 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 96 куб.м. 533 куб.м. 36 куб.м. 725 куб.м.
широколистна
2116 Процедури за добив на дървесина 39,267.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до временни складове на територията на ТП ДГС Тича и до дома на клиента Виж пълна информация
5489 ДГС Тича 12.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 3 куб.м. 10 куб.м. 242 куб.м. 311 куб.м. 54 куб.м. 699 куб.м.
здб, бл, гбр, кгбр, бк, кл,
2113 Продажба на стояща дървесина на корен 38,464.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
5480 ДГС Тича 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 1 куб.м. 15 куб.м. 62 куб.м. 135 куб.м. 38 куб.м. 267 куб.м.
широколистна
2112 Процедури за добив на дървесина 6,974.00 лв. без ДДС
Предмет: Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2112 Виж пълна информация
5316 ДГС Тича 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 7 куб.м. 1 куб.м. 341 куб.м. 680 куб.м. 88 куб.м. 1299 куб.м.
иглолистна и широколистна
2110 Продажба на стояща дървесина на корен 65,838.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
5251 ДГС Тича 13.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 28 куб.м. 4 куб.м. 316 куб.м. 657 куб.м. 55 куб.м. 1239 куб.м.
иглолистна и широколистна
2109 Продажба на стояща дървесина на корен 56,366.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
5250 ДГС Тича 13.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 7 куб.м. 1 куб.м. 341 куб.м. 680 куб.м. 88 куб.м. 1299 куб.м.
иглолистна и широколистна
2108 Продажба на стояща дървесина на корен 65,838.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
Процедура № 5250 на ДГС Тича от 13.04.2021 е прекратена!
5217 ДГС Тича 02.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 72 куб.м. 5 куб.м. 343 куб.м. 228 куб.м. 0 куб.м. 650 куб.м.
бб
2107 Продажба на стояща дървесина на корен 22,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
5216 ДГС Тича 02.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 40 куб.м. 4 куб.м. 266 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 506 куб.м.
иглолистна и широколистна
2106 Продажба на стояща дървесина на корен 17,552.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
5048 ДГС Тича 12.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
174 куб.м. 38 куб.м. 13 куб.м. 568 куб.м. 2142 куб.м. 73 куб.м. 3008 куб.м.
иглолистна и широколистна
2105 Продажба на стояща дървесина на корен 137,732.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4982 ДГС Тича 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
457 куб.м. 209 куб.м. 3 куб.м. 2603 куб.м. 955 куб.м. 0 куб.м. 4227 куб.м.
бб, чб, см, тп, бк, здб, ива, гбр
2104 Продажба на стояща дървесина на корен 166,042.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
4947 ДГС Тича 31.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
557 куб.м. 21 куб.м. 40 куб.м. 1898 куб.м. 1649 куб.м. 442 куб.м. 4607 куб.м.
бк, здб, гбр, яв, лп
2103 Продажба на стояща дървесина на корен 198,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация