Процедури

Процедура № 5940 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Начална цена 55,310.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2203Б

Данни за дървесината

Обект/и № 2203Б
Дървесен вид широколистни
Едра 0 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 354 куб.м.
За огрев 279 куб.м.
ОЗМ 68 куб.м.
Всичко 708 куб.м.