Процедури

Процедура № 5939 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Начална цена 54,756.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2210А

Данни за дървесината

Обект/и № 2210А
Дървесен вид широколистни
Едра 433 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 433 куб.м.