Процедури

Процедура № 5938 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Начална цена 95,420.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2210Б

Данни за дървесината

Обект/и № 2210Б
Дървесен вид широколистни
Едра 0 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 600 куб.м.
За огрев 476 куб.м.
ОЗМ 116 куб.м.
Всичко 1222 куб.м.