Процедури

Процедура № 5936 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Начална цена 51,815.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2210
Дървесен вид широколистни
Едра 433 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 600 куб.м.
За огрев 476 куб.м.
ОЗМ 116 куб.м.
Всичко 1655 куб.м.