Процедури

Процедура № 5935 на ДГС Тича

Процедура № 5935 на ДГС Тича от 11.02.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Начална цена 6,588.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2209

Данни за дървесината

Обект/и № 2209
Дървесен вид иглолистни
Едра 9.90 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 16 куб.м.
За огрев 60 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 85.90 куб.м.