Процедури

Процедура № 5895 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 31.12.2021
Втора дата
Начална цена 58,540.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2201А

Данни за дървесината

Обект/и № 2201А
Дървесен вид широколистни и иглолистни
Едра 399 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 505 куб.м.