Процедури

Процедура № 5778 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 06.12.2021
Втора дата
Начална цена 31,981.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2203
Дървесен вид широколистни и иглолистни
Едра 303 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 354 куб.м.
За огрев 279 куб.м.
ОЗМ 68 куб.м.
Всичко 1011 куб.м.