Процедури

Процедура № 5755 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 45,635.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2202А

Данни за дървесината

Обект/и № 2202А
Дървесен вид широколистни и иглолистни
Едра 290 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 399 куб.м.