Процедури

Процедура № 5754 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 64,252.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект №2202 в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича"

Данни за дървесината

Обект/и № 2202
Дървесен вид широколистни и иглолистни
Едра 290 куб.м.
Средна 395 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 787 куб.м.
За огрев 594 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2067 куб.м.