Процедури

Процедура № 5685 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 12.11.2021
Втора дата
Начална цена 23,080.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2123

Данни за дървесината

Обект/и № 2123
Дървесен вид широколистни
Едра 9 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 117 куб.м.
За огрев 705 куб.м.
ОЗМ 53 куб.м.
Всичко 887 куб.м.