Процедури

Процедура № 5666 на ДГС Тича

Процедура № 5666 на ДГС Тича от 08.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 08.11.2021
Втора дата
Начална цена 5,802.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2122

Данни за дървесината

Обект/и № 2122
Дървесен вид чб, бб,
Едра 8 куб.м.
Средна 1.90 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 16 куб.м.
За огрев 60 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 85.90 куб.м.