Процедури

Процедура № 5489 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 12.08.2021
Втора дата
Начална цена 38,464.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2113
Дървесен вид здб, бл, гбр, кгбр, бк, кл,
Едра 79 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 242 куб.м.
За огрев 311 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Всичко 699 куб.м.