Процедури

Процедура № 5480 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 10.08.2021
Втора дата
Начална цена 6,974.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2112

Данни за дървесината

Обект/и № 2112
Дървесен вид широколистна
Едра 16 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 62 куб.м.
За огрев 135 куб.м.
ОЗМ 38 куб.м.
Всичко 267 куб.м.