Процедури

Процедура № 5316 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 11.05.2021
Втора дата
Начална цена 65,838.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2110
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 182 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 341 куб.м.
За огрев 680 куб.м.
ОЗМ 88 куб.м.
Всичко 1299 куб.м.