Процедури

Процедура № 5251 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 13.04.2021
Втора дата
Начална цена 56,366.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2109
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 179 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 316 куб.м.
За огрев 657 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Всичко 1239 куб.м.