Процедури

Процедура № 5250 на ДГС Тича

Процедура № 5250 на ДГС Тича от 13.04.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 13.04.2021
Втора дата
Начална цена 65,838.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2108
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 182 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 341 куб.м.
За огрев 680 куб.м.
ОЗМ 88 куб.м.
Всичко 1299 куб.м.