Процедури

Процедура № 5217 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 02.04.2021
Втора дата
Начална цена 22,172.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2107
Дървесен вид бб
Едра 2 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 343 куб.м.
За огрев 228 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 650 куб.м.