Процедури

Процедура № 5216 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 02.04.2021
Втора дата
Начална цена 17,552.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2106
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 8 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 266 куб.м.
За огрев 188 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 506 куб.м.