Процедури

Процедура № 5048 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 12.02.2021
Втора дата
Начална цена 137,732.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2105
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 174 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 568 куб.м.
За огрев 2142 куб.м.
ОЗМ 73 куб.м.
Всичко 3008 куб.м.