Процедури

Процедура № 4947 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 31.12.2020
Втора дата
Начална цена 198,606.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2103
Дървесен вид бк, здб, гбр, яв, лп
Едра 557 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
Технологична 1898 куб.м.
За огрев 1649 куб.м.
ОЗМ 442 куб.м.
Всичко 4607 куб.м.