Процедури

Процедура № 4876 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 11.12.2020
Втора дата
Начална цена 305,470.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2102
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 1260 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
Технологична 1773 куб.м.
За огрев 1782 куб.м.
ОЗМ 348 куб.м.
Всичко 5280 куб.м.