Процедури

Процедура № 4839 на ДГС Тича

Процедура № 4839 на ДГС Тича от 04.12.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 04.12.2020
Втора дата
Начална цена 208,850.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2101
Дървесен вид бк, здб, гбр, яв, лп
Едра 557 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
Технологична 1898 куб.м.
За огрев 1649 куб.м.
ОЗМ 442 куб.м.
Всичко 4607 куб.м.