Процедури

Процедура № 4778 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 19.11.2020
Втора дата
Начална цена 13,414.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2030
Дървесен вид бб, здб, гбр,чб
Едра 49 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 168 куб.м.
За огрев 131 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 362 куб.м.