Процедури

Процедура № 4679 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 09.10.2020
Втора дата
Начална цена 11,715.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДГС Тича", обект №2028

Данни за дървесината

Обект/и № 2028
Дървесен вид бк, дб
Едра 94 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 94 куб.м.