Процедури

Процедура № 4678 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 09.10.2020
Втора дата
Начална цена 23,155.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2027
Дървесен вид здб, бк, яв, гбр
Едра 62 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 199 куб.м.
За огрев 162 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 468 куб.м.