Процедури

Процедура № 4595 на ДГС Тича

Процедура № 4595 на ДГС Тича от 08.09.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 08.09.2020
Втора дата
Начална цена 23,155.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид здб, бк, яв, гбр
Едра 62 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 199 куб.м.
За огрев 162 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 468 куб.м.