Процедури

Процедура № 4540 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 11.08.2020
Втора дата
Начална цена 13,925.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2025
Дървесен вид здб, бк, гбр, мжд
Едра 23 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 67 куб.м.
За огрев 164 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 275 куб.м.