Процедури

Процедура № 4497 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 24.07.2020
Втора дата
Начална цена 70,799.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г.в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2024
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 180 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 486 куб.м.
За огрев 441 куб.м.
ОЗМ 92 куб.м.
Всичко 1258 куб.м.