Процедура № 4496 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 24.07.2020 97,041.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023 иглолистна и широколистна 283 куб.м. 81 куб.м. 11 куб.м. 790 куб.м. 981 куб.м. 43 куб.м. 2189 куб.м.