Процедура № 4474 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 4474 на ДГС Тича от 14.07.2020 е прекратена!
ДГС Тича 14.07.2020 7,217.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2022 бк 64.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64.2 куб.м.