Процедура № 4348 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 09.06.2020 16,373.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина ОТКРИТ КОНКУРС Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2019

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2019 широколистна 84 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 242 куб.м. 239 куб.м. 52 куб.м. 623 куб.м.