Процедура № 4346 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 09.06.2020 9,016.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина ОТКРИТ КОНКУРС Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2018

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2018 широколистна 36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м. 185 куб.м. 30 куб.м. 344 куб.м.