Процедури

Процедура № 4346 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 09.06.2020
Втора дата
Начална цена 9,016.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2018

Данни за дървесината

Обект/и № 2018
Дървесен вид широколистна
Едра 36 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 91 куб.м.
За огрев 185 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Всичко 344 куб.м.