Процедура № 4345 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 09.06.2020 7,514.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина ОТКРИТ КОНКУРС Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2017

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2017 широколистна 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 80 куб.м. 180 куб.м. 27 куб.м. 289 куб.м.