Процедура № 4344 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 09.06.2020 18,698.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина ОТКРИТ КОНКУРС Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2016

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2016 широколистна 80 куб.м. 1 куб.м. 15 куб.м. 165 куб.м. 410 куб.м. 42 куб.м. 713 куб.м.