Процедура № 4343 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 09.06.2020 21,080.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина ОТКРИТ КОНКУРС Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2015

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2015 иглолистна и широколистна 49 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 191 куб.м. 535 куб.м. 0 куб.м. 807 куб.м.