Процедури

Процедура № 4102 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 07.04.2020
Втора дата
Начална цена 16,465.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича"

Данни за дървесината

Обект/и № 2013
Дървесен вид бк, здб, гбр
Едра 53 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 135 куб.м.
За огрев 109 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Всичко 331 куб.м.