Процедура № 4102 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 07.04.2020 16,465.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2013 бк, здб, гбр 53 куб.м. 1 куб.м. 6 куб.м. 135 куб.м. 109 куб.м. 27 куб.м. 331 куб.м.