Процедура № 4095 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 06.04.2020 90,601.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2012 здб, бк, гбр, трп 274 куб.м. 7 куб.м. 15 куб.м. 586 куб.м. 573 куб.м. 125 куб.м. 1580 куб.м.