Процедури

Процедура № 4095 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 06.04.2020
Втора дата
Начална цена 90,601.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича"

Данни за дървесината

Обект/и № 2012
Дървесен вид здб, бк, гбр, трп
Едра 274 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 586 куб.м.
За огрев 573 куб.м.
ОЗМ 125 куб.м.
Всичко 1580 куб.м.