Процедури

Процедура № 4094 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 06.04.2020
Втора дата
Начална цена 6,420.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2011

Данни за дървесината

Обект/и № 2011
Дървесен вид бк
Едра 56 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 56 куб.м.