Процедури

Процедура № 3930 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 25.02.2020
Втора дата
Начална цена 68,370.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича"

Данни за дървесината

Обект/и № 2010
Дървесен вид здб, бл, гбр, бк
Едра 240 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 321 куб.м.
За огрев 266 куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Всичко 901 куб.м.