Процедури

Процедура № 3904 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 19.02.2020
Втора дата
Начална цена 71,209.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича"

Данни за дървесината

Обект/и № 2009
Дървесен вид бк, здб, гбр, яв, трп
Едра 131 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 705 куб.м.
За огрев 568 куб.м.
ОЗМ 140 куб.м.
Всичко 1572 куб.м.