Процедури

Процедура № 3882 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 14.02.2020
Втора дата
Начална цена 1,443.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2008

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид чб,бб, здгл
Едра 13.78 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 13.78 куб.м.