Процедури

Процедура № 3843 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 31.01.2020
Втора дата
Начална цена 12,316.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2006

Данни за дървесината

Обект/и № 2006
Дървесен вид бк,яв,гбр,врб,трп
Едра 56 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 153 куб.м.
За огрев 233 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Всичко 469 куб.м.