Процедури

Процедура № 3834 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 29.01.2020
Втора дата
Начална цена 13,204.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 2005
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 28 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 154 куб.м.
За огрев 146 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 346 куб.м.